Projekty szkolne - inne
Szkolne projekty edukacyjne - rok szk. 2016/2017
  • W pierwszym półroczu br. szkolnego klasa II a i II b pod opieka p. Teresy Darmobit realizowała w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie szkolny projekt edukacyjny pt. "Historia i tradycje mojej rodziny - drzewo genealogiczne". Celem projektu było poznanie historii swojej bliższej i dalszej rodziny, wdrożenie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji i zastosowania ich w praktyce oraz umiejętność wykonania drzewa genealogicznego własnej rodziny dowolna techniką. Uczniowie zaprezentowali swoje prace na lekcji wiedzy o społeczeństwie oraz na korytarzu szkolnym. Najciekawsze prace pozostawione są w klasopracowni historycznej.
 


Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox