Projekty szkolne - gimnazjalny kl.2

Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie tych klas gimnazjum, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek realizacji - w trakcie kształcenia w gimnazjum - projektu edukacyjnego. Uczeń bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego, określonego jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Zakres tematyczny może dotyczyć treści zawartych w podstawie programowej lub poza nie wykraczać. Projekt jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.

Szczegółowe warunki jego realizacji w naszej szkole określa regulamin, a wyboru tematu projektu uczniowie mogą dokonać spośród tematów zaproponowanych przez nauczycieli.

 
Lista obowiązkowych projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2017/2018.
Więcej…
 
REGULAMIN realizacji obowiązkowych projektów edukacyjnych
Więcej…
 


Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox