Projekty szkolne
Projekt „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”

Projekt „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”

Klasy  IVa i IVb w roku szkolnym 2015/2016 wykonywały projekt „Drzewo genealogiczne mojej rodziny” polegający na graficznym przedstawieniu stopnia pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny. Celem projektu było poznanie swojego pochodzenia i zainteresowanie przeszłością własnej rodziny.

Projekt był realizowany pod opieką p. Anny Szuryn.

 
Projekt „Zagrożenia jakie niesie ze sobą komputer”

Projekt „Zagrożenia jakie niesie ze sobą komputer”

Postęp w rozwoju nowoczesnych technologii, oprócz skutków pozytywnych wiąże się również z powstawaniem zagrożeń, których ofiarami coraz częściej stają się dzieci. Z tego względu edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z komputera przez młodych ludzi staje się zadaniem priorytetowym. W związku z tym w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klas IV wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Zagrożenia jakie niesie ze sobą komputer”.

Celem projektu było dostarczenie dzieciom informacji o niebezpieczeństwach, które grożą im podczas korzystania z komputera oraz jak zachowywać się podczas korzystania z Internetu, aby nie stać się „ofiarą przestępcy?”.Poznali również  zasady bezpiecznego korzystania z komputera.

Realizacją projektu zajęły się p. Krystyna Boćko i p. Maria Kruk.

 

 
Projekt „Zagrożenia jakie niesie ze sobą komputer”

Postęp w rozwoju nowoczesnych technologii, oprócz skutków pozytywnych wiąże się również z powstawaniem zagrożeń, których ofiarami coraz częściej stają się dzieci. Z tego względu edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z komputera przez młodych ludzi staje się zadaniem priorytetowym. W związku z tym z uczniami klasy IV zrealizowany został projekt „Zagrożenia jakie niesie ze sobą komputer”.

Realizacja projektu odbywała się na lekcjach informatyki i w ramach zajęć dodatkowych.

Cele projektu:

1. Dostarczenie dzieciom informacji o niebezpieczeństwach, które grożą im podczas korzystania z komputera

2. Uświadomienie dzieciom jak zachowywać się podczas korzystania z Internetu, aby nie stać się „ofiarą przestępcy?”.

3. Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z komputera.

4. Kształtowanie odpowiedzialności w związku z dokonywanymi wyborami.

5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

· Przeprowadzone zostały zajęcia w oparciu o scenariusze „3…2…1…Internet” opracowane przez p. J. Barlińską w ramach kampanii „Dziecko w sieci”.

· Uczniowie wypracowali w czasie zajęć listę zagrożeń.

· Uczniowie w grupach i opracowali plakaty.

· Prezentacja na forum klasy i ocena koleżeńska prac.

Dzięki realizacji projektu uczniowie poznali zasady, których należy przestrzegać aby nie być narażonym na niebezpieczeństwo podczas korzystania z komputera i Internetu.

Nauczyli się pracować w grupach i zauważają skutki niewłaściwego korzystania z komputera.

 
Projekt edukacyjny „Rośliny mojej najbliższej okolicy – tworzymy zielnik”

W klasach IV na lekcjach przyrody realizowany był projekt p.n. „Rośliny mojej najbliższej okolicy – tworzymy zielnik” .

Więcej…
 
Projekt edukacyjny „W świecie mitów”

W październiku 2010 roku w klasie V na lekcjach języka polskiego pod opieką pani  mgr Jolanty Konior realizowany był projekt edukacyjny „ W świecie mitów”.

Więcej…
 
Projekt edukacyjny „Szczęśliwy wśród przyjaciół”

Projekt był realizowany przez uczniów klasy IVb przez dwa miesiące – październik i listopad.

Więcej…
 


Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox