Dla Rodziców - warto przeczytać
List do rodziców uczniów szkoły podstawowej - 2018

Szanowni Rodzice,

 

Zgodnie z przyjętą tradycją na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje z życia szkoły oraz własne spostrzeżenia i refleksje wynikające z naszej całorocznej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Wielu z Państwa powinno mieć ogromną satysfakcję z osiągnięć swoich dzieci w bieżącym roku szkolnym. My jesteśmy szczególnie  dumni ze wszystkich naszych pracowitych, ambitnych i kulturalnych uczniów,  którzy m.in. wykazywali się dużą odpowiedzialnością  i zaangażowaniem oraz osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje wysiłek uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysoką średnią ocen: kl.I: Dagmara Gontarz, Klaudia Kołpa, Amelia Skotnicka, Milena Szozda, Nina Szuryn, Weronika Wojtak; kl.II: Mateusz Chudy, Kacper Fatyga, Judyta Pokora, Gabriela Rorat; kl.III: Kamil Jonik, Kamil Pytlak, Magdalena Serafin, Nikola Traka. Uczniowie klas IV-VI, którzy osiągnęli bardzo wysoką średnią ocen: kl.IVa: Magdalena Wróbel; kl. IVb: Maria Chmielowiec, Bartłomiej Kowal, Julia Szałaj, Izabela Świąder, Patrycja Węglarz; kl.V: Agata Dziedzic, Karolina Ryczko, Lena Sekulska, Wiktoria Wójcik,; kl.VIa -  Agata Klekacz, Aleksandra Szczur, Wiktoria Paruch, Karolina Strojek, Natalia Wraga; kl.VIb - Maciej Grzebieniak, Marcelina Łuczyn; kl.VII - Artur Nizio, Maciej Pintal, Michał Stodulski, Bartłomiej Waliłko. Kolejność klas według średniej ocen (od najwyższej): IVb – 4,44; VIa – 4,15; V -3,86; VIb – 3,77; IVa – 3,55;  VII – 3,11.

Niestety, ale w tym roku, niektórzy uczniowie nie zaliczą roku szkolnego do udanych. To przykre, ale 2 uczniom nie udało się otrzymać promocji do kolejnych klas, a 6 uczniom wyznaczono egzaminy poprawkowe. Wyniki osiągane przez wielu uczniów są słabe jak na ich możliwości. Brakuje im sumienności i systematyczności w codziennej pracy (to może być też efektem braku skuteczności dorosłych w motywowaniu dzieci do nauki). Istotny wpływ na wyniki w nauce ma frekwencja  uczniów, co potwierdzają wyniki klasyfikacji rocznej (od najwyższej): IVb – 95,05%, VIa – 94,70%, I - 94,16%, kl. VIb – 93,66%, III – 93,20%, II – 93,10%, V – 92,50%, VII – 92,00%, IVa – 90,60%. Cieszy fakt, że 7 uczniów może pochwalić się 100%  frekwencją, są to: Dagmara Gontarz (I), Adam Golec (II), Kamil Jednac (IVb), Karolina Ryczko (V), Aleksandra Wołoszyn (VIb), Mateusz Gielara (VII). Tym bardziej to cenne, bo wiemy, że nie wszystkie nieobecności uczniów były naprawdę uzasadnione.

W przeprowadzonym 11 i 12 kwietnia 2018 r. Ogólnopolskim Badaniu Kompetencji Trzecioklasistów organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych w porozumieniu z MEN uczestniczyło 14uczniów z klas trzecich szkoły podstawowej. Uczniowie rozwiązywali testy: polonistyczny i  matematyczny. Test  polonistyczny obejmował badanie takich umiejętności jak: czytanie, pisanie, gramatyka, ortografia. Test matematyczny koncentrował się na szczegółowych umiejętnościach, tj.: sprawności rachunkowej, geometrii, rozumowaniu matematycznym zadań tekstowych. Średnie punktowe wyniki ze sprawdzianu matematycznego wynosiły: 31,6 pkt (79%), a ze sprawdzianu polonistycznego 36,4 (85%). Średnie wyniki uczniów w badaniu (uzyskane z dwóch testów) w kl. III wyniosły: 34 pkt (82%).

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie kl. VI-VII brali udział w programie „Lepsza szkoła” w celu sprawdzenia wiedzy z umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego. Z kl. VI-tych z całej Polski brało udział 88 348 uczniów, a z kl. VII-mych 94 623 uczniów. Na zakończenie roku szkolnego rodzice otrzymali raport progresywny dla swojego dziecka.

Stwarzaliśmy uczniom  możliwość rozwijania różnorodnych zainteresowań oraz sprawdzenia swoich wiadomości  i umiejętności, a także przeżycia sukcesu  w różnorodnych konkursach, które spotykały się z ich dużym zainteresowaniem. Oto zwycięzcy tych konkursów:

a) Konkursy dla uczniów szkoły podstawowej organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (etap szkolny): konkurs historyczny (4 uczestników): I miejsce – Maciej Pintal (VII); konkursu z języka polskiego (5 uczestników): I miejsce – Maciej Pintal (VII); konkurs języka angielskiego (5 uczestników): I miejsce - Bartłomiej Waliłko (VII); konkurs z matematyki (5 uczestników): I miejsce - Bartłomiej Waliłko (VII); konkurs przyrodniczy (6 uczestników): I miejsce – Karolina Strojek (VIa).

b) Inne konkursy szkolne: konkurs plastyczny „Barwy jesieni” w kategorii kl. I-III (45 uczestników) – I miejsce: Nina Szuryn (I), Sebastian Świąder (II), Nikola Traka (III), – II miejsce: Weronika Wojtak (I), Judyta Pokora (II), Maja Koguc (III), – III miejsce: Karolina Sprysak (I), Nina Żołopa (II), Kamil Pytlak (III);  konkurs ortograficzny „Sówka mądra główka” w kategorii klas II-III SP (20 uczestników) –I miejsce: Pokora Judyta (II), Kamil Jonik (III), - II miejsce: Julia Dziura, Magdalena Serafin (II), - III miejsce: Mateusz Chudy  (II), Kamil Pytlak (III); szkolny konkurs matematyczny  w kategorii kl. I-III (21 uczestników) - I miejsce: Dagmara Gontarz (I), Kacper Fatyga (II), Kamil Jonik (III), - II miejsce: Amelia Skotnicka (I), Mateusz Chudy (II), Michał Szymczuk (III), - III miejsce: Weronika Wojtak (I), Judyta Pokora (II), Kamil Pytlak (III); Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym - etap szkolny (11 uczestników) - I miejsce: Weronika Czop (VIa); konkurs plastyczny „Pisanki, zające” (11 uczestników) - I miejsce: Agata Dziedzic (V), - II miejsce: Mirjana Sowa (VIb), -III miejsce: Lena Sekulska (III); konkurs plastyczny „Świąteczna choinka” (20 uczestników) - w kategorii klas III -  miejsce I: Kamil Pytlak, - II miejsce: Kamil Jonik, - III miejsce: Maciej Goch; w kategorii klas IV-VII I miejsce: Kornelia Jaskowiak (V), - II miejsce: Mirjana Sowa (VIb), - III miejsce: Wiktoria Paruch (VIa), Magdalena Handziak (VIb); konkurs „Znajomość prawa szkolnego”- I etap (99 uczestników) – I miejsce: Lena Sekulska (V), - II miejsce: Karolina Ryczko, Julia Wołoszyn (V), - III miejsce: Agata Dziedzic, Wiktoria Wójcik (V); konkurs „Znajomość prawa szkolnego”- II etap (15 uczestników) - I miejsce: Lena Sekulska, - II miejsce: Agata Dziedzic, - III miejsce: Wiktoria Wójcik (V); Konkurs Kulturoznawczy z języka angielskiego w kategorii klas IV-VII (100 uczestników) - I miejsce: Lena Sekulska (V), Natalia Wraga (VIa), - II miejsce: Julia Szałaj (IVb), - III miejsce: Bartłomiej Kowal (IVb), - V miejsce: Wiktoria Wójcik (V), Aleksandra Szczur (VIa),  - VI miejsce: Łuczyn Marcelina (VIb); Konkurs „W magicznym świecie baśni” (27 uczestników) w kategorii klas IV-tych – I miejsce: Julia Szałaj (IVb), - II miejsce: Maria Chmielowiec (IVb) ,Izabela Świąder (IVb), - III miejsce: Magdalena Wróbel (IVa); konkurs „Życie i działalność Jana Pawła II” (48 uczestników) – I miejsce: Lena Sekulska (V), - II miejsce: Karolina Ryczko (V), - III miejsce: Wiktoria Wójcik (V); konkurs ortograficzny kl. IV-VII „Mistrz ortografii” (15 uczestników) – I miejsce: Natalia Wraga (VIa), - II miejsce: Emilia Termena (VII), - III miejsce: Lena Sekulska (V), Marcelina Łuczyn (VIb); konkurs z zadań tekstowych „Mistrz rozwiązywania zadań tekstowych” (34 uczestników) – I miejsce: Izabela Świąder (IVb), Agata Dziedzic (V),Bartłomiej Waliłko (VII),  - II miejsce: Magdalena Rorat (IVb), Lena Sekulska (V), Aleksandra Szczur (VIa), Artur Nizio (VII), - III miejsce: Magdalena Wróbel (IVa), Karolina Ryczko (V), Karolina Strojek (VIa), Magdalena Chudy (VII); Szkolny Konkurs Matematyczny  dla klas IV-VII etap szkolny - I miejsce: Maria Chmielowiec (IVb), Lena Sekulska (V), Marcelina Łuczyn (VIb), Bartłomiej Waliłko (VII), - II miejsce: Magdalena Wróbel (IVa), Karolina Ryczko (V), Aleksandra Szczur (VIa), Artur Nizio (VII),  - III miejsce: Izabela Świąder (IVb), Agata Dziedzic (V), Wiktoria Paruch, Karolina Strojek (VIa), Michał Stodulski (VII); Szkolny Konkurs Matematyczny  dla klas IV-VII finał - I miejsce: Izabela Świąder (IVb), Karolina Ryczko (V), Wiktoria Paruch (VIa), Artur Nizio (VII), - II miejsce: Magdalena Wróbel (IVa), Lena Sekulska (V), Aleksandra Szczur (VIa), Marcelina Łuczyn (VIb), Bartłomiej Waliłko (VII), - III miejsce: Maria Chmielowiec (IVb), Agata Dziedzic (V), Karolina Strojek (VIa), Michał Stodulski (VII);  Międzyszkolny konkurs z języka niemieckiego dla uczniów kl. VII (13 uczestników) – I miejsce: Bartłomiej Waliłko.

c) Uczniowie godnie reprezentowali szkołę w konkursach pozaszkolnych: konkurs piosenki  „Partyzancka Dola” etap rejonowy – I miejsce: Jagoda Szczębara (V); „Piosenka religijna i poezja śpiewana” - II miejsce: Aleksandra Kruk (IIIb);  Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej  - II miejsce: Lena Sekulska (V), Agata Dziedzic, Lena Sekulska, Jagoda Szczębara (V), - I miejsce w kategorii solistów: Patrycja Węglarz (IIIb); Wojewódzki przegląd zespołów szkolnych „O Gęsie Pióro” – udział: Jagoda Szczębara (V);  gminny konkurs ortograficzny „Sówka mądra główka” w kategorii klas II SP (11 uczestników) – II miejsce: Pokora Judyta, - III miejsce: Julia Dziura), w kategorii klas III -  miejsce I: Magdalena Serafin, - II miejsce: Kamil Jonik; powiatowy konkurs ortograficzny „Sówka mądra główka” w kategorii klas II-III SP  – III miejsce: Kamil Jonik (III); Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym - etap gminny (5 uczestników) - I miejsce: Miłosz Kulik (VIa); Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym - etap powiatowy (5 uczestników) - V miejsce: Weronika Czop, Kacper Czop, Miłosz Kulik (VIa), Bartłomiej Szewc, Aleksandra Wołoszyn (VIb); Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” etap gminny (4 uczestników) -  I miejsce: Karolina Strojek (VIa); Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” etap powiatowy  - IV miejsce: Karolina Strojek (VIa); Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna”  - II miejsce: Klaudia Kołpa (I); Magdalena Chudy (VII); konkurs międzypowiatowy „Piosenka religijna i poezja śpiewana”-„Na skrzydłach ducha”- w kategorii zespołowej - II miejsce: zespół „Perłowe Gwiazdki”, w kategorii indywidualnej - I miejsce: Gabriela Dziedzic (IVa), - II miejsce: Jagoda Szczębara (V);  Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym (5 uczestników)- I miejsce: Miłosz Kulik (VIa); Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Olimpus” (17 uczestników) – laureaci: Lena Sekulska, Karolina Ryczko, Wiktoria Wójcik (V), Karolina Strojek, Wiktoria Paruch, Natalia Wraga (VIa),  Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II (7 uczestników) - laureaci: Wiktoria Wójcik, Lena Sekulska, Julia Wołoszyn (V); V powiatowy Konkurs Historyczny - laureaci: Maciej Pintal, Bartłomiej Waliłko (VII); Ogólnopolski  Konkurs Matematyczny „Olimpus” (14 uczestników) - laureat: Artur Nizio (VII); gminny konkurs ortograficzny kl. IV-VII „Mistrz ortografii” (7 uczestników) – I miejsce: Marcelina Łuczyn (VIb), - II miejsce: Natalia Wraga (VIa), - III miejsce: Lena Sekulska (V); powiatowy konkurs ortograficzny kl. IV-VII „Mistrz ortografii”– udział: Lena Sekulska (V), Natalia Wraga (VIa), Marcelina Łuczyn (VIb).

d) Uczniowie naszej szkoły osiągali również sukcesy sportowe: Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce (15 uczestników) - I miejsce: Miłosz Kulik (VIa), Mateusz Kasperek (VIb), - II miejsce: Magdalena Fusiarz (V), Szczur Oskar (VIb), - III miejsce: Igor Kuliński  (V) –Wojewódzkie Indywidualne Mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce  (4 uczestników): - V miejsce: Miłosz Kulik (VIa), udział: Magdalena Fusiarz (V), Mateusz Kasperek, Szczur Oskar (VIb);   Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe (20 uczestników)-I miejsce drużynowo: Marta Bielec (IVb), Amelia Abram, Magdalena Nizio, Lena Sekulska, Magdalena Fusiarz, Igor Kuliński, Kamil Madej, Kornelia Jaskowiak Julia Wołoszyn (V), Miłosz Kulik, Gabriela Olak, Łukasz Pudełko (kl.VIa), Magdalena Handziak, Mateusz Kasperek, Filip Mroczek, Emilia Samko, Bartłomiej Szewc, Oskar Szczur, Mateusz Żołopa, Sławomir Żołopa (VIb); Rejonowe Indywidualne Mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce (22 uczestników) - I miejsce drużynowo: Igor Kuliński, Kamil Madej (V),  Miłosz Kulik, Łukasz Pudełko, Aleksandra Szczur (VIa), Mateusz Kasperek, Filip Mroczek, Oskar Szczur, Bartłomiej Szewc, Mateusz Żołopa, Sławomir Żołopa (VIb), - V miejsce drużynowo: Marta Bielec (IVb), Amelia Abram, Magdalena Nizio, Lena Sekulska, Magdalena Fusiarz, Kornelia Jaskowiak, Julia Wołoszyn (V), Gabriela Olak (VIa), Magdalena Handziak, Emilia Samko (VIb); Wojewódzkie Indywidualne Mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce (10 uczestników) - XI miejsce drużynowo: Igor Kuliński, Kamil Madej (V),  Miłosz Kulik, Łukasz Pudełko (VIa), Mateusz Kasperek, Filip Mroczek, Oskar Szczur, Bartłomiej Szewc, Sławomir Żołopa (VIb); Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju (25 uczestników) - II miejsce drużynowo w kategorii dziewcząt: Magdalena Nizio, Kornelia Jaskowiak, Julia Wołoszyn (V), Weronika Czop, Agata Klekacz, Wiktoria Paruch, Karolina Strojek, Aleksandra Szczur (VIa), Magdalena Handziak, Marcelina Łuczyn, Emilia Samko, Aleksandra Wołoszyn (VIb), - II miejsce drużynowo w kategorii chłopców: Igor Kuliński, Kamil Madej (V),  Miłosz Kulik, Krzysztof Wodyński (VIa), Mateusz Kasperek, Łukasz Olszówka, Oskar Szczur, Bartłomiej Szewc, Mateusz Żołopa, Sławomir Żołopa (VIb); Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Krzeszów (17 uczestników) - I miejsce: Justyna Dyjak, Aleksander Pokora (VII), - II miejsce: Jan Madej, Jagoda Reichert (VII); Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w minipiłce ręcznej chłopców (10 uczestników) - IV miejsce drużynowo: Igor Kuliński (V), Miłosz Kulik (VIa), Mateusz Kasperek, Filip Mroczek, Jakub Nalepa, Łukasz Olszówka, Oskar Szczur, Bartłomiej Szewc, Mateusz Żołopa, Sławomir Żołopa (VIb);  Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej - IV miejsce drużynowo: Miłosz Kulik, Krzysztof Wodyński (VIa), Filip Mroczek, Jakub Nalepa, Mateusz Kasperek, Łukasz Olszówka, Oskar Szczur, Bartłomiej Szewc, Mateusz Żołopa, Sławomir Żołopa (VIb); Gminny Turniej Tenisa Stołowego (8 uczestników) – II miejsce drużynowo w kategorii dziewcząt: Gabriela Olak, Wiktoria Paruch, Aleksandra Szczur (VIa), Aleksandra Wołoszyn (VIb), - II miejsce drużynowo w kategorii chłopców: Miłosz Kulik (VIa), Maciej Grzebieniak, Jakub Nalepa, Oskar Szczur (VIb); Powiatowe Igrzyska Dzieci w Drużynowych biegach przełajowych (6 uczestników): - II miejsce: Igor Kuliński (V), Miłosz Kulik (VIa), Maciej Grzebieniak, Bartłomiej Szewc, Filip Mroczek, Oskar Szczur (VIb);  Powiatowe Igrzyska Dzieci w Drużynowych biegach przełajowych (6 uczestników): - IV miejsce: Miłosz Kulik (VIa), Bartłomiej Szewc, Filip Mroczek, Oskar Szczur, Łukasz Pudełko, Sławomir Żołopa (VIb); Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej (16 uczestników) – II miejsce: Wiktoria Koluch, Lena Samko, Magdalena Wróbel (IVa), Marta Bielec, Wiktoria Prucnal, Anna Ryczko, Izabela Świąder, Patrycja Węglarz (IVb), - V miejsce: Brzyska Julia, Gabriela Dziedzic, Hanna Kida, Estera Szady (IVa), Maria Chmielowiec, Anna Dudek, Milena Kwiecińska, Julia Szałaj, (IVb); Gminne Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców (9 uczestników) – I miejsce drużynowo: Igor Kuliński, Kamil Madej (V), Miłosz Kulik, Łukasz Pudełko (VIa), Maciej Grzebieniak, Jakub Olszówka, Bartłomiej Szewc, Filip Mroczek, Oskar Szczur, Sławomir Żołopa (VIb); Powiatowe Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców (9 uczestników) – II miejsce drużynowo: Igor Kuliński (V), Miłosz Kulik (VIa), Maciej Grzebieniak, Jakub Olszówka, Bartłomiej Szewc, Oskar Szczur, Sławomir Żołopa (VIb);  Gminne Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt (7 uczestników) – I miejsce drużynowo: Amelia Abram, Magdalena Fusiarz, Magdalena Nizio, Kornelia Jaskowiak (V), Gabriela Olak, Aleksandra Szczur (VIa), Magdalena Handziak (VIb); Powiatowe Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt (6 uczestników) – V miejsce drużynowo: Magdalena Fusiarz, Magdalena Nizio, Kornelia Jaskowiak (V), Wiktoria Paruch, Aleksandra Szczur (VIa), Magdalena Handziak (VIb); Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Trójboju  (7 uczestników): - I miejsce drużynowo dziewczęta: Emilia Bigos, Julia Brzyska, Wiktoria Koluch (IVa), Marta Bielec, Anna Dudek, Anna Ryczko, Patrycja Węglarz (IVb); Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Trójboju (5 uczestników): - I miejsce drużynowo dziewczęta: Julia Brzyska, Wiktoria Koluch (Va), Marta Bielec, Anna Ryczko, Patrycja Węglarz (IVb); Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Trójboju (7 uczestników): - I miejsce drużynowo chłopcy: Karol Gramatyka, Łukasz Kasperek, Adrian Masłowski, Artur Masłowski (IVa), Franciszek Garbacz, Bartłomiej Kowal, Bartłomiej Wodyński (IVb); Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Trójboju (5 uczestników): - I miejsce drużynowo chłopcy: Łukasz Kasperek, Adrian Masłowski (IVa), Franciszek Garbacz, Bartłomiej Kowal (IVb), Kamil Madej (V); Powiatowe Igrzyska Dzieci w mini piłce ręcznej (8 uczestników): - V miejsce drużynowo chłopcy: Igor Kuliński (V), Miłosz Kulik (VIa), Maciej Grzebieniak, Jakub Nalepa, Jakub Olszówka, Bartłomiej Szewc, Oskar Szczur, Sławomir Żołopa (VIb).

W szkole podstawowej działo się wiele dobrego. Poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły stanowią m.in. dodatkowo realizowane programy i projekty edukacyjne, m.in.: nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach „Programu dla szkół” (I-V SP 101 uczniów).

Realizowano wiele interesujących projektów szkolnych, które służyły poszerzaniu różnych umiejętności: „Bezpiecznie z komputerem” (IV), „Moja ulubiona książka” (IV),  „Ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii” (IV-VII), „Seria brył” (VII), „Historia mojej rodziny - drzewo genealogiczne” (IVa, IVb), „Papież Jan Paweł II – Święty naszych czasów” (V, VIb), „Moda na przestrzeni wieków” (VII).

Realizowano projekty edukacyjne zewnętrzne: „Kto czyta nie błądzi” (I,II), „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” (I,II), „Akademia Bezpiecznego Puchatka” (I), „Maraton Pisania Listów z Amnesty International”.

Uczniowie  mogli uczestniczyć w wielu zajęciach pozalekcyjnych: zajęcia rozwijające zainteresowania (wokalne, matematyczne, polonistyczne, kółko biblijne, z wychowania komunikacyjnego, ortograficzne, historyczne, z języka niemieckiego); zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z edukacji polonistycznej i matematycznej, z języka angielskiego, z języka polskiego, z matematyki) oraz zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, SKS; ponadto zajęcia dla uczniów chętnych finansowane przez Radę Gminy Krzeszów (basen).

Prowadziliśmy urozmaiconą pracę wychowawczą, aby dać uczniom możliwość przeżycia różnych wydarzeń oraz doświadczenia pozytywnych emocji i wzruszeń. Organizowaliśmy apele o różnorodnej tematyce oraz okazjonalne akcje i imprezy przeprowadzane z udziałem Samorządu Uczniowskiego: imprezy szkolne, m.in. Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień Kobiet; imprezy okazjonalne z licznym udziałem zaproszonych gości, m.in.: Bal karnawałowy - choinka, Dzień Babci i Dziadka,  Dzień Matki,  Dzień Dziecka; uroczystości patriotyczne, m.in. Akademia z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Konstytucji 3 Maja”.

Zorganizowano wiele  wycieczek, m.in.: do Nowej Sarzyny (I,II); do Rzeszowa (II); do Zamościa (III); do Rzeszowa (kl. I, II); wycieczkę klasową na zajęcia edukacyjne do PSP „Ognik” w Nisku (IVa, IVb); do Stalowej Woli i Rudnika nad Sanem (IVa, IVb, V); do Stalowej Woli (I, II, III, V, VIa, VIb, VII); do Bolestraszyc, Krasiczyna i Przemyśla (IVa, IVb, V); do Sanoka, Rymanowa Zdroju, Soliny (V, VIa, VIb);  wycieczkę do Krakowa i Bochni (VIa, VIb, VII), do Nowej Dęby (III);a także ogniska  oraz dyskoteki i  uroczystości o charakterze okazjonalnym.

W szkole  przeprowadzane były różne akcje charytatywne: „Dzień Pluszowego Misia”, „Kiermasz Świąteczny”, XVII edycja akcji „Szlachetna Paczka”, akcja „Nakrętka”. We współpracy z Fundacją Przyjazny Świat Dziecka w ramach akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury.  Największą ilość makulatury zebrali: I m-ce – Jan Madej – 200 kg (VII), II m-ce – Aleksandra Kargol- 141,65 kg (VIa), III m-ce - Emilia Samko - 110 kg (VIb). Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączali się w te działania służące pomocy innym. To ważne, aby już najmłodsi dostrzegali potrzeby innych i potrafili udzielać wsparcia potrzebującym..

Uczniowie szkoły podstawowej chętnie przygotowywali się do występów artystycznych i godnie reprezentowali szkołę w lokalnym środowisku, m.in. w czasie Powidlaków oraz akademii z okazji świąt państwowych (Święta Niepodległości, 3-go Maja, Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, innych uroczystości środowiskowych).

Uczniowie zdobywali nowe umiejętności i doświadczenia działając w organizacjach  szkolnych: Samorządzie Uczniowskim, PCK, redakcji Gazetki Szkolnej „Szkolne Echo” oraz Drużynie Harcerskiej - 8WDH ZHP „Gawra”.

Stworzyliśmy uczniom możliwość przygotowania się oraz zdobycia dodatkowych uprawnień i umiejętności, m.in.  karty rowerowej (28 ucz.); umiejętności pływania (dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Krzeszów uczniowie klas I – VI wyjeżdżali na Pływalnię Miejską do Nowej Sarzyny). Cieszymy się z tego, że wielu uczniów chętnie  rozwija swoje zdolności i zainteresowania dzięki ofercie innych instytucji, np. GOK-u (zajęcia plastyczne, koło teatralne, chearliderki,, mażoretki), SKS „Rotunda”(piłka nożna), OSP Krzeszów (Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców).

Na bieżąco staramy się motywować uczniów do udziału w oferowanych przez szkołę formach działalności dydaktyczno-wychowawczej. Służy temu m.in. „Ranking postaw i osiągnięć uczniowskich”, który oprócz wyników w nauce i konkursach uwzględnia również zachowanie ucznia, jego zaangażowanie społeczne i pracę w różnych organizacjach. Wyniki „Rankingu postaw i osiągnięć uczniowskich” w r. szk. 2017/2018 przedstawiają się następująco: 1. Lena Sekulska (V), 2. Aleksandra Szczur (VIa),  3. Karolina Strojek (VIa), 4. Bartłomiej Waliłko (VII), 5. Patrycja Węglarz (IVb), 6. Wiktoria Paruch (VIa), 7. Agata Dziedzic (V), 8. Agata Klekacz (VIa), 9. Miłosz Kulik (VIb), 10. Karolina Ryczko (V).

W swoich działaniach wychowawczych dążyliśmy do tego, aby stwarzać dobrą atmosferę wychowawczą – by dzieci dobrze czuły się w szkole i ją lubiły. Działalność wychowawcza szkoły nakierowana była na wskazywanie uczniom właściwych postaw i zachowań. Jesteśmy dumni i zadowoleni z postawy i zachowania większości uczniów. U części uczniów klas starszych obserwujemy jednak niskie poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone zadania oraz ignorancję wobec różnych poleceń i niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań w terminie. U niektórych uczniów widoczny jest też brak poszanowania swojego mienia, ale też cudzej własności (np. „darmowych podręczników”). Nad eliminowaniem tych wad powinni pracować wszyscy dorośli z najbliższego otoczenia dziecka.

Jesteśmy wdzięczni i bardzo cenimy sobie to, że wielu z Państwa na bieżąco interesuje się wydarzeniami szkolnymi oraz wspomaga naszą pracę w różnorodny sposób , m.in. pomagając w organizacji  imprez klasowych i szkolnych. Ważna i bardzo pomocna jest aktywność oraz zaangażowanie „trójek klasowych”: kl. I–Paruch Agnieszka, Błazik Anna, Łach Agnieszka; kl. II – Piotrowska Sylwia, Moskot Edyta, Pokora Ewa; kl. III–Goch Kamila , Serafin Sylwia, Pytlak Małgorzata; kl. IVa – Kida Anna, Masłowska Dorota, Kasperek Lucyna; kl.IVb-Łoś-Prucnal Monika, Wodyńska Renata, Dudek Wioleta; kl.V- Ryczko Edyta, Sekulska Danuta, Dziedzic Monika; kl.VIa–Strojek Małgorzata, Olak Monika, Wodyńska Renat; VIb -Olszówka Anna, Nalepa Joanna, Łuczyn Kazimiera; VII-Ryczko Anita, Pudełko Anna, Reichert Edyta.

Serdecznie dziękujemy Prezydium Rady Rodziców w składzie:  Piotrowska Sylwia  - przewodnicząca, Goch Kamila - wiceprzewodnicząca, Kida Anna - sekretarz, Strojek Małgorzata - skarbnik, Drąg Bogumiła - członek, Paruch Agnieszka- członek, Olszówka Anna– członek, Prucnal-Łoś Monika - członek oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:  Szczur Anna – przewodniczący, Kudyba Agata - wiceprzewodnicząca, Mroczek Danuta – sekretarz, za troskę we wspólnym realizowaniu zadań wychowawczych.

W  dniu zakończenia roku szkolnego składam Państwu - w imieniu własnym oraz wychowawców klas i nauczycieli - gorące podziękowania za okazywane nam wsparcie i pomoc. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziemy wspólnie poszukiwać nowych form współdziałania, które jeszcze lepiej będą służyć wspomaganiu rozwoju naszych uczniów. Zachęcamy Rodziców do częstego odwiedzania naszej strony internetowej www.zskrzeszow.pl, gdzie znajdziecie Państwo wiele informacji dotyczących bieżącej pracy szkoły. Zachęcamy też do częstego kontaktu w szczególności z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów.

Wszystkim naszym uczniom życzę wspaniałego wypoczynku oraz wielu niezapomnianych przygód  i wrażeń wakacyjnych, a Rodzicom zadowolenia i satysfakcji z postawy swoich dzieci.

 

Z poważaniem,

Krystyna Boćko

– Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Krzeszowie

 

Krzeszów,  22.06.2018 r.

PS.

Przekazuję też Państwu kilka informacji na temat nowego świadczenia tj. „Dobry Start”. Świadczenie to przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+".Wniosek będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. droga tradycyjną (papierową).

 
List do rodziców uczniów gimnazjum - 2018

Szanowni Rodzice,

Na zakończenie roku szkolnego, zgodnie z naszą tradycją,  przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje z życia szkoły. Dzielimy się własnymi spostrzeżeniami i refleksjami wynikającymi z naszej całorocznej pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz  przekazujemy najważniejsze wnioski. Wielu z Państwa powinno mieć ogromną satysfakcję z osiągnięć swoich dzieci w bieżącym roku szkolnym. My jesteśmy szczególnie dumni ze wszystkich naszych pracowitych, ambitnych i kulturalnych uczniów, którzy wykazywali się dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje wysiłek uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysoką średnią ocen: klasy drugie: Anna Kusz -5,00; Oliwia Schiffer -4,93; Katarzyna Kopel -4,77; Emilia Dzieciuch -4,92; Magdalena Hasiak – 4,86; Agata Schiffer – 4,78; klasy trzecie: Aleksandra Chara -4,78; Maciej Pokora -4,83, Jakub Łepko – 5,20; Mateusz Sokal -4,80. Kolejność klas według średniej ocen (od najwyższej):  IIIa -3,44;

IIa -3,42; IIIb -3,42; IIb -3,34.

Niestety, ale w tym roku, niektórzy uczniowie nie zaliczą roku szkolnego do udanych. To przykre, ale 3 uczniom z klas II i III wyznaczono egzaminy poprawkowe. Słabe wyniki tych uczniów wynikają głównie z braku sumienności i systematyczności w ich codziennej pracy. Ten fakt, to także porażka nauczycieli i rodziców, którzy nie potrafili być skuteczni w motywowaniu dzieci do nauki.

Duży wpływ na wyniki w nauce ma frekwencja uczniów, która w bieżącym roku szkolnym przedstawia się w poszczególnych klasach następująco: IIb – 93,50%, IIa – 92,83%, IIIa – 91,54%, IIIb – 89,86%. Bardzo dobrze, że 2 uczennice mogą pochwalić się 100 % frekwencją, są to: Amelia Mucha, Aleksandra Nalepa (IIa), Niepokoi nas duża absencja uczniów w czasie zajęć edukacyjnych, szczególnie wtedy, gdy młodzieży łatwo znaleźć pretekst, aby nie przyjść do szkoły (po egzaminie gimnazjalnym, po komersie, w ostatnim tygodniu nauki szkolnej, itp.).

Cieszymy się z wysokich wyników uczniów klas III na egzaminie gimnazjalnym w szczególności z zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie – stanin 6, z przedmiotów przyrodniczych - stanin 6, języka polskiego – stanin 5,  matematyki – stanin 5. Trochę słabiej wypadł egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym – stanin 4. Wyniki na egzaminie to ukoronowanie wieloletniej pracy ucznia, która naszym zdaniem mogłaby być jeszcze bardziej efektywna i bardziej  satysfakcjonująca wszystkich. Najwyższe wyniki uczniów z poszczególnych części egzaminu przedstawiają się następująco: W części humanistycznej: język polski – I miejsce: Wiktoria Staroń, Wiktoria Kulińska, Jakub Łepko (91%), II miejsce: Kacper Olak, Kamil Taras (88%), III miejsce: Maciej Pokora, Mateusz Sokal (84%), a z historii i wiedzy o społeczeństwie: I miejsce: Kacper Olak (97%), II miejsce: Kamil Taras, Jakub Łepko (94%), III miejsce: Maciej Pokora (91%).  W części matematyczno-przyrodniczej: matematyka - I miejsce:  Andrzej Dziedzic, Kacper Olak (90%), II miejsce: Wiktor Cebula, Maciej Pokora (86%), III miejsce: Patryk Nizio (83%), a z przedmiotów przyrodniczych: I miejsce: Kacper Olak (93%), II miejsce: Maciej Pokora (89%), III miejsce: Aleksandra Chara, Kamil Taras (86%). W części z języka obcego nowożytnego: język angielski - poziom podstawowy – I miejsce: Kacper Olak, Maciej Pokora, Kamil Taras, Grzegorz Kulczycki, Tomasz Pacoń, Mateusz Sokal (100%), II miejsce: Wiktoria Staroń, Jakub Łepko (98%), III miejsce: Wiktor Cebula, Patryk Nizio (95%),         a z poziomu rozszerzonego - I miejsce: Tomasz Pacoń, Mateusz Sokal (100%), II miejsce: Grzegorz Kulczycki (93%), III miejsce: Kacper Olak (90%). Kolejność uczniów od najwyższego wyniku egzaminu gimnazjalnego przedstawia się następująco (maksymalna liczba pkt. możliwych do zdobycia to 201 pkt., w nawiasie przy nazwisku ucznia -  łączna liczba pkt. ze wszystkich części): 1. Kacper Olak (187 pkt.), 2. Maciej Pokora (181 pkt.), 3. Mateusz Sokal (178 pkt.), 4. Kamil Taras (176 pkt.),  5. Jakub Łepko  (174 pkt.), 6. Wiktor Cebula (173 pkt.), 7. Tomasz Pacoń (160 pkt.), 8. Grzegorz Kulczycki (155 pkt.), 9. Patryk Nizio (153 pkt.), 10. Wojciech Wodyński (150 pkt.). Wymienionym uczniom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy.

Stwarzaliśmy młodzieży możliwości rozwijania swoich zainteresowań oraz sprawdzenia wiadomości i umiejętności, a także przeżycia sukcesu w różnorodnych konkursach, które spotykały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Oto zwycięzcy tych konkursów:

a) Konkursy dla uczniów gimnazjów organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (etap szkolny): konkurs polonistyczny (8 uczestników) - I miejsce: Jakub Łepko (IIIb); konkurs  języka angielskiego             (7 uczestników) - I miejsce: Mateusz Sokal (IIIb), konkurs historyczny (2 uczestników) – I miejsce: Kamil Taras (IIIa); konkurs z fizyki (3 uczestników) - I miejsce: Kacper Olak, Maciej Pokora (IIIa); konkurs biologiczny     (9 uczestników) - I miejsce: Kacper Olak (IIIa); konkurs matematyczny (6 uczestników) - I miejsce: Aleksandra Chara (IIIa); konkurs chemiczny (2 uczestników) - I miejsce: Mateusz Sokal (IIIb).

b) Zwycięzcy innych konkursów szkolnych: konkurs historyczny „Powstanie narodowe” (13 uczestników) - I miejsce: Kamil Taras (IIIa); konkurs ortograficzny dla klas II i III (25 uczestników) – I miejsce: Oliwia Schiffer (IIa), - II miejsce: Katarzyna Kopel, Anna Kusz (IIa), Agata Schiffer (IIb), - III miejsce: Emilia Dzieciuch (IIb); konkurs z fizyki dla klas III (9 uczestników) - I miejsce: Olak Kacper (IIIa), -II miejsce: Mateusz Sokal (IIIb), - III miejsce: Jakub Łepko (IIIb); konkurs polonistyczny „Autorzy naszych lektur” (20 uczestników) - I miejsce: Jakub Łepko (IIIb); Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega  pożarom” – etap szkolny (21) – I miejsce Aleksandra Chara (IIIa); konkurs matematyczny w kategorii uczniów klas  III (35 uczestników) - I miejsce: Andrzej Dziedzic (IIIa); konkurs matematyczny w kategorii klas II (42 uczestników) – miejsce I: Kopel Katarzyna (IIa); konkurs „Znajomość prawa szkolnego”- etap I (77 uczestników) - I miejsce: Piotr Kotuła  (IIa); konkurs „Znajomość prawa szkolnego”- etap II (17 uczestników) - I miejsce: Jakub Łepko (IIIb); konkurs kulturoznawczy z języka angielskiego (48 uczestników) – I miejsce: Kamil Taras (IIIa).

c) Uczniowie godnie reprezentowali szkołę w konkursach pozaszkolnych: międzypowiatowy konkurs piosenki „Piosenka religijna i poezja śpiewana”- II miejsce: Aleksandra Kruk (IIIb); Wojewódzki przegląd zespołów szkolnych „O Gęsie Pióro” – wyróżnienie: Aleksandra Kruk (IIIb);  konkurs piosenki  „Partyzancka Dola” etap rejonowy – III miejsce: Aleksandra Kruk (IIIb); Powiatowy Konkurs Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” - III miejsce: Aleksandra Chara (IIIa); Ogólnopolski konkurs wiedzy o BRD na szczeblu gminnym (15 uczestników) - I miejsce: Piotr Kotuła (IIa), Ogólnopolski Turniej Wiedzy o BRD na szczeblu powiatowym  - III miejsce drużynowo: Piotr Kotuła (IIa), Michał Łokaj, Piotr Pudełko (IIb), Wiktor Cebula (IIIa); OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” - etap gminny (17 uczestników) – I miejsce: Przemysław Popowicz (IIb); OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” - etap powiatowy - V miejsce: Przemysław Popowicz (IIIa), Ogólnopolska Olimpiada z biologii OLIMPUS – udział 22 uczniów.

d) Uczniowie naszej szkoły osiągnęli szereg sukcesów sportowych: Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe (20 uczestników) – II miejsce drużynowo w kategorii dziewcząt: Aleksandra Kasprzyk, Klaudia Kierońska, Anna Kusz, Wiktoria Wodyńska (IIa), Weronika Ćwikła, Klaudia Toniak (IIb), Aleksandra Chmielewska, Kamila Płachciak (IIIa), Izabela Jaskowiak, Paulina Pawelec (IIIb),– II miejsce drużynowo w kategorii chłopców: Kornel Biziewski, Patryk Fatyga, Piotr Kotuła (IIa), Dawid Schiffer (IIb), Wiktor Cebula, Andrzej Dziedzic (IIIa), Damian Hammer, Adrian Jasiński, Grzegorz Kulczycki (IIIb); Rejonowe Sztafetowe Biegi Przełajowe (22 uczestników) – III miejsce drużynowo w kategorii chłopców: Kornel Biziewski, Patryk Fatyga, Piotr Kotuła (IIa), Dawid Schiffer, Tomasz Węglarz (IIb), Wiktor Cebula, Andrzej Dziedzic (IIIa), Damian Hammer, Adrian Jasiński, Grzegorz Kulczycki (IIIb); – IV miejsce drużynowo w kategorii dziewcząt: Aleksandra Kasprzyk, Klaudia Kierońska, Anna Kusz, Wiktoria Wodyńska (IIa), Weronika Ćwikła, Klaudia Toniak (IIb), Aleksandra Chmielewska, Kamila Płachciak (IIIa), Izabela Jaskowiak, Wiktoria Kulińska, Paulina Pawelec (IIIb); Powiatowe zawody w unihokeju - II miejsce drużynowo w kategorii chłopców: Patryk Fatyga, Piotr Kotuła, Adrian Lesiczka  (IIa), Michał Łokaj, Piotr Pudełko, Dawid Schiffer (IIb), Patryk Czapla, Andrzej Dziedzic (IIIa), Adrian Jasiński, Wojciech Wodyński (IIIb), – II miejsce drużynowo w kategorii dziewcząt: Dominika Jaskowiak, Klaudia Kierońska, Anna Kusz, Monika Pikuła, Wiktoria Wodyńska (IIa), Magdalena Hasiak (IIb), Magdalena Pudełko (IIIa), Izabela Jaskowiak, Wiktoria Kulińska, Aleksandra Kruk, Paulina Pawelec, Emilia Traka (IIIb); Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej „Ruch to zdrowie” (10 uczestników)– III miejsce drużynowo: Patryk Fatyga, Jakub Kida, Piotr Kotuła (IIa), Patryk Drąg, Michał Łokaj, Tomasz Węglarz (IIb), Andrzej Dziedzic (IIIa), Adrian Jasiński, Wojciech Wodyński (IIIb); Powiatowa Gimnazjada w piłkę ręczną dziewcząt –III miejsce drużynowo: Dominika Jaskowiak, Aleksandra Kasprzyk, Klaudia Kierońska, Michalina Kowal, Anna Kusz, Wiktoria Wodyńska (IIa), Magdalena Hasiak, Agata Schiffer (IIb), Magdalena Pudełko, Małgorzata Pudełko (IIIa), Izabela Jaskowiak, Wiktoria Kulińska, Paulina Pawelec (IIIb); Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Krzeszów (13 uczestników) - w kategorii dziewcząt I miejsce: Izabela Jaskowiak  (IIIb), - II miejsce: Klaudia Kierońska (IIa), - III miejsce: Aleksandra Kasprzyk  (IIa), - w kategorii chłopców I miejsce: Kornel Biziewski (IIa), - II miejsce: Andrzej Dziedzic (IIIa), - III miejsce: Piotr Kotuła  (IIa); Powiatowe zawody sportowe w piłce ręcznej w kategorii chłopców (10 uczestników) – II miejsce drużynowo:   Kornel Biziewski, Piotr Kotuła (IIa), Michał Łokaj, Piotr Pudełko, Dawid Schiffer, Hubert Schiffer (IIb), Wiktor Cebula, Andrzej Dziedzic (IIIa), Damian Hammer, Adrian Jasiński, Grzegorz Kulczycki, Wojciech Wodyński (IIIb); Powiatowe zawody sportowe w piłce ręcznej w kategorii dziewcząt  – III miejsce drużynowo: Dominika Jaskowiak, Aleksandra Kasprzyk, Klaudia Kierońska, Anna Kusz, Wiktoria Wodyńska (IIa), Magdalena Hasiak, Agata Schiffer (IIb), Magdalena Pudełko, Małgorzata Pudełko (IIIa), Izabela Jaskowiak, Wiktoria Kulińska, Paulina Pawelec (IIIb); Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lidze lekkoatletycznej chłopców – II miejsce indywidualnie: skok w dal - Hubert Schiffer (IIb), rzut oszczepem – Przemysław Popowicz (IIb), rzut dyskiem – Piotr Pudełko (IIb), rzut oszczepem – Andrzej Dziedzic (IIIa), - II miejsce drużynowo: Piotr Kotuła (IIa), Michał Łokaj (IIb), Damian Hammer, Adrian Jasiński, Grzegorz Kulczycki, Kusz Paweł, Przemysław Popowicz, Hubert Schiffer (IIb); Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych – II miejsce: Kornel Biziewski (IIa), Wiktor Cebula, Andrzej Dziedzic (IIIa), Damian Hammer,

Adrian Jasiński, Grzegorz Kulczycki (IIIb); Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach  – II miejsce: Kornel Biziewski, Piotr Kotuła (IIa), Wiktor Cebula, Andrzej Dziedzic (IIIa), Damian Hammer, Adrian Jasiński, Grzegorz Kulczycki (IIIb); Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach  Przełajowych  – udział: Kornel Biziewski, Piotr Kotuła (IIa), Wiktor Cebula, Andrzej Dziedzic (IIIa), Damian Hammer, Adrian Jasiński, Grzegorz Kulczycki (IIIb).

W gimnazjum działo się bardzo wiele  dobrego. Poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły stanowią dodatkowo realizowane projekty edukacyjne i zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie klas drugich realizowali obowiązkowe projekty edukacyjne, które zostały uroczyście podsumowane w maju br. Były to: projekt z biologii „Charakterystyka wybranych ekosystemów występujących  w rejonie Krzeszowa. Wpływ człowieka na ekosystemy.”; projekt z języka angielskiego „Język angielski współczesną łaciną”; projekt z etyki „Godność i prawa człowieka we współczesnym świecie”; projekt z zakresu języka polskiego i angielskiego „Para kochanków przez gwiazdy przeklętych…” –  spektakl  „Romeo i Julia” w wersji polsko-angielskiej”; projekt z plastyki „Śladami wielkich artystów z naszej przeszłości”; projekt z zakresu zdrowego stylu życia  „Żyję zdrowo i sportowo”.

Realizowano wiele interesujących projektów szkolnych, które służyły poszerzaniu różnych umiejętności, m.in.: 1) Historia mojej rodziny - drzewo genealogiczne (IIa, IIb), 2) „Kultura Wielkiej Brytanii” (II - III), 3) „Wędrówka przez epoki literacki” (IIIa, IIIb), 4) „Święto Nauk Ścisłych” ( II-III), 5) „Bezpieczne wakacje” (IIIa, IIIb).

Uczniowie biorą udział w projektach pozaszkolnych, m.in.: „Międzynarodowy projekt korespondencyjny e-Tweening”, projekt „Świat oczami młodych - Ratujemy klimat”.

Uczniowie  mogli uczestniczyć w różnych zajęciach pozalekcyjnych, m.in.: koło informatyczne, SKS, koło języka polskiego, koło biologiczne, koło biblijno-liturgiczne, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów słabych, zajęcia przygotowujące do egzaminu. Szkoda, że tak trudno było motywować niektórych uczniów do systematycznego uczestnictwa w tych zajęciach.

Prowadziliśmy urozmaiconą pracę wychowawczą, aby dać uczniom możliwość przeżycia różnych wydarzeń oraz doświadczenia, pozytywnych emocji i wzruszeń. Organizowaliśmy apele o różnorodnej tematyce i okazjonalne akcje przeprowadzane z udziałem m.in. Samorządu Uczniowskiego.

Zorganizowaliśmy szereg różnych imprez dla młodzieży: imprezy szkolne (m.in. Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Bal Zimowy, Walentynki, Dzień Wiosny, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Książki, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Komers kl. III, Święto Nauk Ścisłych);   uroczystości patriotyczne: Święto Niepodległości, 3-go Maja, akademia z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i inne imprezy środowiskowe.

Zorganizowano wiele  wycieczek, m.in.: w nagrodę za wysokie wyniki w nauce i aktywność szkolną do Sandomierza (II-III), do Rzeszowa (II-III), do Warszawy (IIIa, IIIb); oraz  wyjazdy do kina, teatru i innych instytucji kultury do: Stalowej Woli (IIa), do Nadleśnictwa Rudnik - sadzenie lasu  (IIa, IIb), a także wyjazdy na dni otwarte i targi edukacyjne do Biłgoraja i Leżajska (IIIa, IIIb). Organizowano ogniska klasowe, dyskoteki i inne okazjonalne uroczystości.

W szkole przeprowadzane były różne akcje charytatywne: „Dzień Pluszowego Misia”,  XVII edycja akcji „Szlachetna Paczka”, „Mikołajki w szkole”-cegiełki na rzecz Szlachetnej Paczki, „Kiermasz ciast i ciasteczek” (kl. IIa), akcja „Nakrętka”.  We współpracy z Fundacją Przyjazny Świat Dziecka w ramach akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączali się w  działania niosące pomoc innym. To ważne, aby już  najmłodsi dostrzegali potrzeby innych i potrafili  innym udzielać wsparcia.

Zrealizowano kilka projektów profilaktycznych przybliżających uczniom różne zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi, m.in. projekt „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Cieszy nas aktywność, pomysłowość i zaangażowanie naszych uczniów w organizację imprez i uroczystości. Uczniowie szkoły chętnie przygotowywali się do występów artystycznych i godnie reprezentowali ją w lokalnym środowisku, m.in. w czasie „Powidlaków”   oraz akademii  z okazji świąt państwowych (Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3-go Maja, Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, innych uroczystości środowiskowych).

Uczniowie mogli zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia działając w  organizacjach  szkolnych:

Samorządzie Uczniowskim, kole PCK, gazetce szkolnej Eureka. Cieszymy się z tego, że wielu uczniów chętnie  rozwija swoje zdolności i zainteresowania dzięki ofercie innych instytucji, np. GOK (zajęcia artystyczne), KS „Rotunda” (piłka nożna), OSP Krzeszów (Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców).

Staramy się motywować uczniów do udziału w oferowanych przez szkołę formach działalności dydaktyczno-wychowawczej. Służy temu m.in. „Ranking postaw i osiągnięć uczniowskich”, który oprócz wyników w nauce i konkursach uwzględnia również zachowanie ucznia, jego zaangażowanie społeczne

i pracę w różnych organizacjach. Wyniki „Rankingu postaw i osiągnięć uczniowskich” w r. szk. 2017/2018 przedstawiają się następująco: 1) Anna Kusz (IIa), 2) Magdalena Hasiak (IIb), 3) Jakub Łepko (IIIb),          4) Aleksandra Chara (IIIa), 5) Andrzej Dziedzic (IIIa), 6) Katarzyna Kopel (IIa), 7) Agata Schiffer (IIb),

8) Piotr Kotuła (IIa), 9) Maciej Pokora (IIIa), 10) Wiktoria Kulińska (IIIb).

Kolejność klas w rankingu (według średniej liczby punktów, od najwyższej): IIIa, IIIb, IIa, IIb.

W swoich działaniach wychowawczych dążyliśmy do tego, aby stwarzać dobrą atmosferę wychowawczą, by dzieci dobrze czuły się w szkole i ją lubiły.

Działalność wychowawcza szkoły nakierowana była na wskazywanie uczniom właściwych postaw i zachowań. Jesteśmy dumni i zadowoleni z postawy i zachowania większości uczniów. U niektórych uczniów obserwujemy jednak niskie poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone zadania oraz ignorancję różnych poleceń, niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań w terminie. Nad eliminowaniem tych wad powinni pracować wszyscy dorośli z najbliższego otoczenia dziecka, a w szczególności rodzice i nauczyciele.

To bardzo cenne, że wielu z Państwa na bieżąco interesuje się wydarzeniami szkolnymi oraz wspomaga naszą pracę w różnorodny sposób, m.in. pomagając w organizacji  imprez klasowych i szkolnych. Bardzo ważna i bardzo pomocna jest aktywność oraz zaangażowanie „trójek klasowych”: IIa - Fatyga Agnieszka, Adamiec Maria, Brzyska Teresa, Pikuła Maria; IIb - Drąg Bogumiła, Dzieciuch Aneta, Kościelska Ewa; IIIa - Maciocha Elżbieta, Traka Barbara, Pudełko Bogumiła; IIIb - Sokal Agnieszka, Łepko Agnieszka, Mroczek Danuta, Kulińska Aneta. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców klas trzecich dziękując tym wszystkim, którzy przez cały okres nauki ich dzieci w gimnazjum wspierali nas w różnych działaniach wychowawczych oraz ofiarowali swą pomoc w organizacji wielu przedsięwzięć pozalekcyjnych.

Jesteśmy wdzięczni Prezydium Rady Rodziców w składzie:  Piotrowska Sylwia  - przewodnicząca, Goch Kamila - wiceprzewodnicząca, Kida Anna - sekretarz, Strojek Małgorzata - skarbnik, Drąg Bogumiła - członek, Paruch Agnieszka- członek, Olszówka Anna– członek,  Prucnal Monika - członekoraz Komisji Rewizyjnej w składzie:  Szczur Anna – przewodniczący, Kudyba Agata - wiceprzewodnicząca, Mroczek Danuta – sekretarz za troskę we wspólnym realizowaniu zadań wychowawczych.

Dziękujemy za współpracę w realizowaniu zadań wychowawczych i mamy nadzieję, że nasze współdziałanie będzie przynosić jeszcze lepsze efekty wychowawcze. Zachęcamy Rodziców do częstego odwiedzania naszej strony internetowej www.zskrzeszow.pl, gdzie znajdziecie Państwo wiele informacji dotyczących bieżącej pracy szkoły. Zachęcamy też do częstego kontaktu w szczególności z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów.

W dniu zakończenia roku szkolnego składam Państwu - w imieniu własnym oraz wychowawców klas i nauczycieli - gorące podziękowania za okazywane nam wsparcie i pomoc.

Młodzież rozpoczyna okres wypoczynku, który niesie też wiele zagrożeń (m. in. na drogach, nad zbiornikami wodnymi). Dlatego tak szczególnie ważna jest troska  Państwa – rodziców o bezpieczeństwo  dzieci w tym okresie. Ponadto rodzice powinni przejawiać wiele zainteresowania tym, jak dzieci korzystają z interesującego i bardzo zajmującego źródła wiedzy i rozrywki jakim jest Internet.

Na ten wakacyjny okres – wszystkim uczniom i absolwentom życzę wspaniałego wypoczynku  przeżycia wielu niezapomnianych przygód, a Państwu życzę zadowolenia i satysfakcji z postawy Waszych dzieci.

Z poważaniem,

Boćko Krystyna

– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzeszowie

 

 

Krzeszów – 22.06.2018 r.

PS.

Przekazuję też Państwu kilka informacji na temat nowego świadczenia tj. „Dobry Start”. Świadczenie to przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+".Wniosek będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. droga tradycyjną (papierową).

 
List do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej - 2016 r

Szanowni Rodzice,

Więcej…
 
List do rodziców uczniów Gimnazjum - 2016 r

Szanowni Rodzice,

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox