Od Dyrektora
Tutaj znajdują się artykuły od dyrektora

Witam na stronie internetowej naszego zespołu szkół

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

 

Więcej…
 
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Krzeszowie

Dokument o tej nazwie składa każda z osób przystępująca do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

W związku z uruchomieniem nowej strony internetowej zespołu szkół publikuję ten dokument w oryginalnym brzmieniu z roku 2007, kiedy ubiegałem się o stanowisko dyrektora nowotworzonego Zespołu Szkół w Krzeszowie. Zainteresowanych zachęcam do jego lektury, chociażby w celu lepszego rozumienia przesłanek, którymi kierowałem się w dotychczasowej pracy oraz zapoznania się z głównymi kierunkami i priorytetami rozwojowymi naszego zespołu szkół.

Więcej…
 


Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox