Program i organizacja rekolekcji wielkopostnych w dniach 05 - 06.03.2018 r.

1. Rekolekcje wielkopostne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krzeszowie odbędą się w dniach 05 - 06.03.2018 r.

2. Zajęcia rekolekcyjne dla uczniów wyznania rzymsko-katolickiego organizuje Parafia Krzeszów w Kościele Parafialnym.

3. Organizacja zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krzeszowie w dniach rekolekcji wielkopostnych:

1) 05.03.2018 r. (Pn) – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

a) 7.00-15.00 - zajęcia świetlicowe dla chętnych uczniów (dowóz uczniów przez rodziców)

b) Msza święta w kościele parafialnym: 11.00-12.00 (dowóz uczniów autobusami szkolnymi z przystanków w  poszczególnych  miejscowościach zgodnie z harmonogramem).

2) 06.03.2018 r. (Wt) – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

(dowóz uczniów autobusami szkolnymi wg obowiązującego rozkładu  jazdy jak w dni nauki szkolnej):

a)    7.00-15.00 - zajęcia świetlicowe dla chętnych uczniów

b) zajęcia dla uczniów klas I - V:

8.00-8.05 – spotkanie z wychowawcami klas (w klasach),

8.05-8.45 – oglądanie bajek o tematyce religijnej (sala gimnastyczna szkoły podstawowej),

8.45-8.55 – przerwa,

8.55-9.30 – oglądanie bajek o tematyce religijnej (sala gimnastyczna szkoły podstawowej),

9.30-9.40 – przerwa (obiad),

9.40-10.50 – oglądanie bajek o tematyce religijnej (sala gimnastyczna szkoły podstawowej),

10.55 – wyjście do autobusu szkolnego i przejazd do kościoła parafialnego.

c) zajęcia dla uczniów klas VI - VII i II - III gimnazjum:

8.00-8.05 – spotkanie z wychowawcami klas (w klasach),

8.05-9.00 – oglądanie filmu o tematyce religijnej (sala gimnastyczna gimnazjum),

9.00-9.10 – przerwa,

9.10-9.40 – oglądanie filmu o tematyce religijnej (sala gimnastyczna gimnazjum),

9.40 -10.00 – przerwa (obiad: klasy VI-VII godz. 9.40-9.50, klasy II-III gimnazjum 9.50-10.00)

10.00-10.40 – oglądanie filmu o tematyce religijnej (sala gimnastyczna gimnazjum),

10.55 - wyjście do autobusu szkolnego i przejazd do kościoła parafialnego (klasy VI - VII).

10.45 - Uczniowie klas II - III  gimnazjum przechodzą do kościoła parafialnego pod opieką nauczycieli.

d) 11.00-12.15  - Spowiedź i Msza święta w kościele parafialnym dla wszystkich uczniów (po zakończeniu uczniowie  zostaną  odwiezieni do domów autobusami szkolnymi).

4. Zajęcia w świetlicy Szkoły Podstawowej w Krzeszowie (w godz. 7.00-15.00) będą zorganizowane dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy nie będą uczestniczyć w zajęciach rekolekcyjnych w szkole i rekolekcjach w kościele parafialnym. Liczba uczniów na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej zostanie ustalona na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców (w formie pisemnej).

5. Stołówka szkolna przygotuje obiad dla uczniów, którzy korzystają z dożywiania tylko w dniu 06.03.2018r. (wtorek).

6. Grafik kursowania autobusów szkolnych dowożących uczniów w czasie rekolekcji:

W dniu 05.03.2018 r. (Pn.): dowóz uczniów bezpośrednio do kościoła parafialnego na godz. 11.00.

Gimbus :

10.05 - Kustrawa

10.15 –  Łazów

10.20 – Sigiełki

10.25 -  Bystre

10.30 – Krzeszów Dolny

10.40 - Koziarnia

Autosan :

10.10 – Kamionka Kolonia

10.15 – Kamionka Dolna

10.20 -  Kamionka Górna

10.22 -  Osiedle k. Graba

10.25 - Kościół

10.30 – Podolszynka Ordynacka

10.35 – Podolszynka Plebańska

10.40 -  Krzeszów Górny

10.45 – Podolszynka Plebańska

Odwóz do domu po Mszy Św.  ok. 12.00 (Pn.)

W dniu 06.03.2018 r.(Wt) - dowóz uczniów do szkoły (przed godz. 8.00) zgodnie z codziennym rozkładem jazdy; odwóz uczniów do domu bezpośredni po Mszy Św. z parkingu kościoła parafialnego, ok. 12.00.

 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox