UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W poniedziałek 4 września 2017 r. uczniowie pożegnali słoneczne wakacje i wrócili w szkolne mury. Uroczystymi przemówieniami i serdecznymi życzeniami sukcesów w nauce powitali  ich zaproszeni goście: p. S. Nowakowski – Wójt gminy Krzeszów, p. Z. Bąk - Przewodniczący Rady Gminy oraz p. W. Pacoń i p. A. Olszówka – Przewodniczące Rady Rodziców.

 

 

 

Pani dyrektor – K. Boćko – szczególnie ciepło przywitała pierwszoklasistów rozpoczynających edukację w nowej szkole i wręczyła dzieciom symboliczny upominek – ołówek i linijkę.       
Uczniowie pod opieką p. J. Kargol i A. Waliłko zaprezentowali część artystyczną ukazującą zalety uczęszczania do szkoły, a także patriotycznymi pieśniami i poezją polską upamiętnili heroizm Polaków walczących od września 1939 r. o wolność ojczyzny.

 


Zaproszeni goście, pani dyrektor oraz przedstawicielka ZNP – p. H. Młynarska podziękowali także dyrektorowi M. Siekowi (odchodzącemu na emeryturę) za wieloletnią współpracę, lata zaangażowania i troski o dobre imię szkoły oraz rozwój naszej małej ojczyzny. Swą wdzięczność okazali również uczniowie, dedykując występ poetycko-wokalny żegnającemu się z podopiecznymi Dyrektorowi.    

 


Wśród śmiechu i gwaru rozmów wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzeszowie z oddziałami gimnazjalnymi snuli ambitne plany na nowy rok szkolny, obiecując bardzo dobre oceny i wzorowe zachowanie…
 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox