Powstaje książka pt. „Historia szkolnictwa na terenie Gminy Krzeszów”

Z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół w Krzeszowie Mirosława Sieka rozpoczęto przygotowywanie publikacji (książki) pt. „Historia szkolnictwa na terenie Gminy Krzeszów”.

Publikacja zostanie przygotowana we współpracy z dyrektorami i nauczycielami szkół oraz przedszkola oraz innymi zaproszonymi do współpracy osobami.

W książce chcemy zamieścić informacje związane z historią wszystkich placówek oświatowych (istniejących i zlikwidowanych) z terenu gminy Krzeszów, tj.:

-informacje dotyczące różnych faktów, wydarzeń szkolnych,

-informacje o wszystkich osobach związanych z historią wszystkich placówek oświatowych,

-informacje oparte na opisach nauczycieli i mieszkańców,

-informacje zawarte w materiałach archiwalnych.

Zamierzamy opisać historie: Przedszkola w Krzeszowie, Szkoły Podstawowej w Krzeszowie, Gimnazjum w Krzeszowie, PSP w Bystrem oraz zlikwidowanych szkół podstawowych w Łazowie, Kustrawie, Kamionce i Koziarni. Ponadto planujemy opisać historię nauczania religii we wszystkich Punktach Katechetycznych na terenie gminy Krzeszów. Będziemy starać się opisać inne formy kształcenia, m.in. historię Szkół Przysposobienia Rolniczego i inne.

W dalszym ciągu poszukujemy materiałów dotyczących historii w/w szkół:

- informacji (fakty, daty wydarzeń, miejsca nauki inne niż w budynku szkoły, nazwiska kierowników i nauczycieli uczących w danej miejscowości, nazwiska osób angażujących się w życie i rozwój szkoły, zbieranie wskazówek, gdzie szukać różnych informacji itp.),

-wspomnień i ciekawych przeżyć szkolnych (cenne będą opisy położenia i wyglądu budynku, gdzie odbywała się nauka, opisy, jak była zorganizowana nauka-przedmioty i inne zajęcia, opisy przebiegu lekcji i innych zajęć, opisy ważnych wydarzeń szkolnych, opisy ciekawych (dobrych i złych) przeżyć osobistych w szkole, itp.),

-opisów ciekawych wydarzeń szkolnych i innych związanych z historią szkoły (będziemy wdzięczni za odręczne spisanie różnych, nawet najdrobniejszych faktów),

-informacji (danych biograficznych) o kierownikach szkół, nauczycielach i absolwentach, którzy odnieśli życiowy sukces (bardzo liczymy, że Państwo spiszą znane Wam fakty, scharakteryzują działania i dokonania takich osób oraz wskażą, gdzie możemy poszukać innych informacji, wskażą nam Państwo inne osoby, które mogą mieć ciekawe informacje, ale mieszkają poza terenem gminy, w związku z tym potrzebne; nazwisko, telefon stacjonarny, itp. ),

Chętnie przeprowadzimy wywiady z osobami dobrze pamiętającymi historię danej szkoły.

Osoby, którym pisanie przychodzi już trudno (szczególnie na komputerze), prosimy kontakt z sekretariatem ZS w Krzeszowie w celu uzyskania pomocy.

Wszystkich, którzy zechcą ubogacić tą książkę i wesprzeć nasze prace redakcyjne bardzo proszę o przesyłanie materiałów:

  1. 1. Osobiście do sekretariatu ZS w Krzeszowie.

-zdjęcie (opisane na odwrocie) lub dowolny dokument przekazać na 2-3 dni,

-materiały, po zeskanowaniu w profesjonalnym zakładzie fotograficznym, odeślemy pod wskazany adres.

2.   Pocztą na adres: Zespół Szkół w Krzeszowie, ul.Ulanowska 7, 37-418 Krzeszów.

-materiały, po zeskanowaniu w profesjonalnym zakładzie fotograficznym, odeślemy pod wskazany adres.

3.    Drogą elektroniczną:

-Podając informację historyczną proszę o wskazanie źródła lub autora oraz sposób skontaktowania się w celu weryfikacji tej informacji,

-Zdjęcia najlepiej przesyłać w wersji elektronicznej (w formie pliku jpg).

-Plik powinien być zapisany jako „Dokument programu Word” pod nazwą: tematyka_miejscowość, w której położona jest szkoła (siedziba szkoły, której dotyczą wysyłane materiały), czyli np. Wycieczki_Krzeszów,  Budynek_Bystre, Choinka_Łazów, Nauczyciele_Kamionka, itp.

Będę wdzięczny za dostarczenie tych materiałów, w nieprzekraczalnym terminie

do 31 grudnia 2013 r. Osoby, które udzielą pomocy w opracowaniu tej publikacji, wymienimy z imienia i nazwiska w tej książce.

W przypadku pytań lub problemów proszę o kontakt telefoniczny: 15 8798315 (zespół szkół).

Plik należy wysłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z wyrazami szacunku.

Mirosław Siek-Dyrektor Zespołu Szkół w Krzeszowie

 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox