Projekt edukacyjny „Szczęśliwy wśród przyjaciół”

Projekt był realizowany przez uczniów klasy IVb przez dwa miesiące – październik i listopad.

 

Miał on na celu bliższe poznanie zespołu klasowego, rozwijanie w uczniach poczucia przynależności do grupy, rozwijanie umiejętności współpracy, ujawnienie zainteresowań i możliwości poszczególnych uczniów.

Uczniowie przedstawiali siebie , swoje cechy i zainteresowania w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej, wykonali autoportret dowolną techniką plastyczną, który następnie został zaprezentowany na wystawce w klasie, opracowali wykaz cech dobrego przyjaciela oraz zasady dobrego współżycia w grupie klasowej i społeczności szkolnej. Opiekunem projektu była wychowawczyni klasy pani Maria Kruk

 

 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox