Zajęcia pozalekcyjne

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

w roku szkolnym 2015/2016

Zespół Szkół w Krzeszowie – Szkoła Podstawowa

* Dla ucznia zdolnego

Nazwa zajęć

Klasa

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel

Zajęcia wokalno - taneczne
II -III
IV
poniedziałek
wtorek
6
5
Joanna Kargol
Kółko języka angielskiego V-VI wtorek 7 Katarzyna Andrasik
Zajęcia techniczne - robótki ręczne
V - VI
piątek
7
Maria Kruk

* Dla ucznia słabego

Nazwa zajęć

Klasa

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej

IIA

piątek

5

Beata Kargol

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej IIB
czwartek
5
Małgorzata Pintal

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej

I

wtotek

5

Anna Pawęzka

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej

III

środa 5

Danuta Łokaj

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego
VI
czwartek
7
Iwona Hasiak
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki
IV-VI wtorek (kl. V)
czwartek (kl. IV)
piątek (kl. VI)
godz.
7.10-7.55
Danuta Reichert
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego IV wtorek
6 Jolanta Konior

* Dla zainteresowanych

Nazwa zajęć

Klasa

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel

Zajęcia z edukacji polonistycznej I poniedziałek 5 Anna Pawęzka
Kółko biblijne
III piątek
6 Stanisława Harasiuk
Koło historyczne
V
środa
7
Anna Szuryn
Redagowanie gazetki "szkolne Echo" VI poniedziałek 7 Jolanta Konior
Zajęcia wychowania komunikacyjnego - karta rowerowa
V-VI czwartek
godz. 7.10-7.55 Maria Kruk
"Poznajemy swój region"- zajęcia blokowe (wycieczki)
VI dni wolne od zajęć dydaktycznych

Ewa Szałęga
Zajęcia z programu "Mały Mistrz"
IIa, IIb poniedziałek
3
Wanda Wojtak


*Dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nazwa zajęć

Klasa

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel

Zajęcia logopedyczne III
wtorek
5
Aneta Cebula
Świetlica
I - IV poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

godz. 7:10-7.55
Stanisława Harasiuk
Małgorzata Pintal
Danuta Łokaj
Beata Kargol
Ewa Szałęga
"Ja wśród innych"- kształcenie umiejętności społecznych
V czwartek
7 Agnieszka Fusiarz
 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox