Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krzeszowie

rok szkolny 2019/2020

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

przedmiot

1 Andrasik Katarzyna Język angielski
2

Fusiarz Agnieszka

Pedagog szkolny
3 Harasiuk Stanisława -
4 Hasiak Iwona

Język angielski

5

Jaśkowska-Czop Anna

Fizyka, Kółko fizyczne - doświadczenia i eksperymenty
6 Kargol Anna Geografia
7

Kargol Beata

Edukacja wczesnoszkolna

8

Kargol Joanna

Muzyka, Plastyka, chór

9

Konior Jolanta

Język polski

10 Kotuła Arkadiusz Wychowanie fizyczne
11

Kruk Maria

Technika, informatyka

12

Kuryś Halina

Język polski
13

Młynarska Paulina

Nauczyciel wspomagający,

14

Łokaj Danuta

Edukacja wczesnoszkolna
15

Pawęzka Anna

Edukacja wczesnoszkolna

16

Pintal Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna
17

Pokora Katarzyna

Przyroda, biologia, geografia
18

Reichert Danuta

Matematyka

19

Skotnicka Magdalena

Język niemiecki

20

Szuryn Anna

Etyka, historia, wiedza i społ.

21

Waliłko Anna

Matematyka

22

Wojtak Wanda

Wychowanie fizyczne

23

Wojtowicz Ewa

Chemia, edukacja dla bez.

24 ks. Zaborniak Radosław Religia
25

Zielonka Marian

Wychowanie fizyczne

26 Zielonka Mariola
Religia

 

 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox