Informacja nt. zakończenia roku szkolnego 2019/2020:

Rozdanie świadectw odbędzie się na sali gimnastycznej z zachowaniem bezpieczeństwa higienicznego wg ustalonego harmonogramu:

 

Klasy VIII a i b – czwartek (25.06.2020) godz.15.00

Klasa IV– piątek (26.06.2020) godz.8.00

Klasa V - piątek (26.06.2020) godz.8.30

Klasa VI a - piątek (26.06.2020) godz.9.00

Klasa VI b - piątek (26.06.2020) godz.9.30

Klasa VII - piątek (26.06.2020) godz.10.00

Z uwagi na sytuację epidemiczną uczniowie klas starszych (IV-VIII) odbierają świadectwa bez rodziców!

 

Klasa I - piątek (26.06.2020) godz.10.45

Klasa II - piątek (26.06.2020) godz.11.30

Klasa III – piątek (26.06.2020) godz.12.15

 

Prosimy o ścisłe przestrzeganie w/w harmonogramu. Istnieje możliwość odbioru świadectwa w innym terminie w szkolnym sekretariacie w godzinach pracy.

Szkoła nie zapewnia dowozu i odwozu uczniów.

 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox