„A Lullaby for the Dragons”

„A Lullaby for the Dragons”, czyli „Kołysanka dla smoków” - taki właśnie tytuł nosi baśń napisana przez szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie we współpracy z uczniami z Chorwacji, Estonii, Norwegii i Portugalii w ramach projektu pt.: „Once upon a time… - a fairytale” realizowanego na platformie eTwinning. Koordynatorem projektu była nauczycielka języka angielskiego – Katarzyna Andrasik.

 

Realizacja projektu trwała od kwietnia do końca roku szkolnego i była podzielona na trzy etapy: w pierwszym etapie uczniowie ze szkół partnerskich (w tym także nasi szóstoklasiści)pisali do siebie listy, w których przedstawiali się, podawali najważniejsze informacje o sobie oraz opisywali swoją ulubioną baśń. Drugi etap obejmował wspólne pisanie zupełnie nowej baśni – każda szkoła partnerska dodawała nowy, wymyślony przez siebie fragment aż powstała cała baśń. Trzecim etapem było zaprezentowanie nowopowstałej baśni „A Lullaby for the Dragons” najmłodszym członkom naszej szkolnej społeczności oraz sprawdzenie jej zrozumienia za pomocą wcześniej przygotowanego quizu. Baśń, wraz z ilustracjami wykonanymi przez chorwacką szkołę, została wydana w formie książki elektronicznej.

Uczniowie klasy VI bardzo aktywnie uczestniczyli w realizacji tego projektu oraz sumiennie wywiązywali się z powierzonych zadań. Realizacja takich projektów przynosi uczniom wiele korzyści – mają możliwość prawdziwego komunikowania się w języku angielskim, nawiązania nowych, międzynarodowych znajomości oraz nabycia nowych umiejętności zarówno językowych, jak również organizacyjnych.  Jest to bardzo atrakcyjna forma nauki języka obcego i warto z niej korzystać, aby uatrakcyjnić proces nauczania.

 

 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox