Realizacja projektu międzynarodowego w ramach programu eTwinning w roku szkolnym 2018/2019.

Projekt realizowany we współpracy ze szkołą z Włoch i Hiszpanii w klasach III gimnazjum. Temat projektu-„Christmas Cultural Heritage”-„Świąteczne Dziedzictwo Kulturowe”.

„Świąteczne Dziedzictwo Kulturowe” to dwumiesięczny projekt,  który trwa od połowy listopada do początku lutego. Głównym celem projektu  jest celebrowanie świąt Bożego Narodzenia poprzez wspólną pracę i dzielenie się tradycją.

Zadaniem uczniów jest:

a) zaprezentowanie siebie i swojej szkoły,

b) wymiana zrobionych  kartek świątecznych w języku angielskim  pocztą tradycyjną,

c) opisanie  tradycji bożonarodzeniowych w ich kraju i regionie, które są częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego,

d) porównanie  różnych tradycji,

e) realizacja  produktu końcowego (e-book),

f) ewaluacja  projektu.

Realizując projekt uczniowie poznają rzeczywistość szkolną i ogólny styl życia rówieśników z Hiszpanii i Włoch, elementy innej kultury. Doskonalą  swoje umiejętności językowe i komunikacyjne.

 

Koordynator projektu: Jadwiga Koguc


 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox