Spotkanie z panem K. Mężyńskim

14 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły spotkali się trenerem mentalnym – p. K. Mężyńskim, który ukazał im wpływ świata wirtualnego na życie młodego człowieka.

Prowadzący pogadankę zaznaczył, że zbyt  często korzystanie z zasobów Internetu wiąże się z nie edukacją i samorozwojem, ale z przyjemnością, stającą się wręcz uzależnieniem od sfery on-line, jedną z wielu pułapek współczesnego świata. Trener, wciągając uczestników spotkania w dyskusję, starał się uświadomić zebranym, że życie dziecka, młodego człowieka powinno skupiać się wokół realizacji marzeń i celów, nie zaś na komputerze, telefonie lub TV, gdyż przekaz medialny często manipuluje odbiorcami i gra na ich emocjach. Nie można bać się marzeń, bo są one częścią naszego rozwoju, zaś każdy napotkany problem kształtuje osobowość i staje się etapem do osiągnięcia sukcesu.

 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox