Dla Rodziców - komunikaty


Zakres ubezpieczenia uczniów Zespołu Szkół w Krzeszowie
 
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży (Gothaer)
Więcej…
 
Informacja w sprawie ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni  Państwo,

Rodzice uczniów Zespołu Szkół w Krzeszowie

 

Informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Zespołu Szkół w Krzeszowie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w firmie – GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  S.A. (Polisa nr ..)

W porozumieniu z Prezydiami Rad Rodziców została wybrana korzystna oferta ubezpieczeniowa: suma ubezpieczenia – 15 000 zł; zakres dodatkowy – klauzula nr 1 i klauzula nr 6; składka za ubezpieczenie NNW za jednego ubezpieczonego – 43 zł. Ogólne warunki Ubezpieczenia Gothaer Oświata oraz inne informacje dotyczące ubezpieczenia zostaną zamieszczone w dniu 06.09.2016 r. na szkolnej stronie internetowej: www.zskrzeszow.pl (Dla Rodziców/ Komunikaty).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą ofertą i ubezpieczenie swoich dzieci zgodnie z warunkami ww. polisy.

Aby ubezpieczyć dziecko należy :

1)      wypełnić załączone oświadczenie o zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (oddzielnie dla każdego dziecka) i zwrócić wychowawcy klasy przy wpłacaniu składki NNW,

2)      wpłacić do wychowawcy klasy składkę w następującej wysokości:

43,00 zł – składka podstawowa, którą opłaca jedno dziecko z rodziny uczące się w zespole szkół. Jeśli do ZS uczęszcza więcej dzieci z rodziny, to składkę wpłaca najmłodsze dziecko z rodziny (bierzemy pod uwagę wszystkie dzieci uczące się z Zespole Szkół w Krzeszowie) 21,50 zł – wpłacają pozostałe dzieci z rodziny, tzn. I-gie i kolejne dziecko w zespole szkół,

3)      zwrócić ww. oświadczenie i wpłacić składkę do dnia 15.09.2016 r.

Mamy też możliwość zwolnienia części uczniów z opłaty całości lub części składki. Propozycję zwolnień przedstawią zespoły wychowawcze szkoły do 22.09.2016 r. Wtedy też zostaną zwrócone składki pobrane od uczniów zwolnionych.

 

Z poważaniem.

Mirosław Siek – Dyrektor ZS w Krzeszowie
 
Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia Gimnazjum z części zajęć w danym dniu
Więcej…
 
Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia Szkoły Podstawowej z części zajęć w danym dniu
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox